?
PSR系列方案
方案名稱 輸入電壓 輸出規格 平均效率115VAC 平均效率230VAC 待機功耗230VAC 待機功耗265VAC 紋波
SP2635F 90VAC-265VAC 12V/0.5A 80.07% 79.9% 66mW 78mW <100mV
SP2638P 90VAC-265VAC 12V/1A 85.27% 84.87% 70mW 80mW <120mV
SP2610 85VAC-265VAC 12V/1A 84.36% 85.1% 27mW 32mW <120mV
SP2607F 90VAC-330VAC 5V/2A 79.82% 80.12% 76mW 85mW <200mV
SP2608F+SP6502FL 90VAC-265VAC 5V/2.1A 85.32% 85.69% 70mW 80mW <100mV
SP2639F+SP6502F 90VAC-265VAC 5V/2.4A 85.83% 85.94% 63mW 71mW <100mV
SP2689F+SP6503F 90VAC-265VAC 5V/3.0A 86.3% 86.55% 62mW 74mW <100mV
SP2650 +SP6503F 90VAC-265VAC 5V/3.4A 87% 86.9% 68mW 78mW <100mV
SSR系列方案
方案名稱 輸入電壓 輸出規格 平均效率115VAC 平均效率230VAC 待機功耗230VAC 待機功耗265VAC 紋波
SP6624F 85VAC-265VAC 12V/0.5A 83.58% 81.92% 60mW 80mW < 80mV
SP6626P 85VAC-265VAC 12V/1A 85.52% 85.09% 65mW 88mW < 80mV
SP6621HP 90VAC-265VAC 12V/1.5A 86.57% 87.24% 70mW 79mW < 50mV
SP6659P 100VAC-300VAC 12V/2A 87.43% 87.57% 66mW 78mW <100mV
SP6620DHP+SP6521 QC3.0 90VAC-265VAC 18W 85.64% 84.31% 49mW 62mW <100mV
SP6610DHP+SP6524F QC3.0 90VAC-265VAC 18W 85.34% 84.67% 46mW 56mW <100mV
SP6636HP恒功率 90VAC-265VAC 12V/1A 84.13% 83.8% 70mW 85mW < 80mV
SP6650A 90VAC-265VAC 5V/5A 87.54% 87.91% 70mW 85mW <100mV
2021国产精品香蕉在线观看,少妇高潮太爽了在线视频,萧云混沌大帝免费阅读全部章节,中文字字幕在线中文无码
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>